Obezitologické vyšetření

NE

Komplexní vyšetření je vstupním bodem do našeho obezitologického programu. Cílem vyšetření je určit příčiny, které způsobily problémy s udržením optimální váhy a stanovit reálné cíle a způsob jejich dosažení.

Cena: 
1000 Kč

Průběh vyšetření

Před vyšetřením Vám terapeut předá k vyplnění anamnestický dotazník, který pomůže lékaři v hodnocení Vašeho zdravotního stavu. Poté následuje analýza těla, při které Vám změříme výšku, hmotnost a složení těla na speciální váze Tanita. Počítačový program zhodnotí množství Vašich svalů, tuku, včetně rizikového tuku viscerálního, množství vody, kostní hmoty a hodnotu bazálního metabolismu. Dalším krokem je analýza v unikátním 3D Body scaneru, který přesně zmapuje Vaše tělo a změří jeho hustotu.

Na základě těchto analýz, anamnestického a objektivního vyšetření stanoví lékař typ postavy a případné obezity a doporučí Vám individuální terapeutický plán. Terapeutický plán se může skládat z různých procedur, ale vždy je založen na úpravě stravovacího a pohybového režimu. Po lékařském vyšetření proto většinou následuje vyšetření u nutričního specialisty a u specialisty na pohybové režimy.

Vyštření trvá cca 1 hod.

Službu nabízíme v programu