Lymfologie

CPM patří k největším ambulantním lymfologickým pracovištím. Poskytujeme péči nemocným se všemi typy hyperosmolárních otoků – s lymfedémem, flebedémem i s lipedémem. K prevenci a léčbě používáme nejmodernější metody tzv. Komplexní dekongestivní terapie (KDT).

Čím se zabývá lymfologie ?

Lymfa (míza) je bezbarvá tekutina, která obsahuje splodiny látkové výměny buněk, bílkoviny, tuky, vodu atd. Lymfu odvádějí lymfatické cévy, které procházejí lymfatickými uzlinami. Cévy se nacházejí téměř ve všech tělesných orgánech. Začínají v mezibuněčných prostorech, postupně se slévají a vytvářejí velké lymfatické cévy. Celý systém ústí do krevního oběhu. Pokud cévy nemají dostatečnou transportní kapacitu, nebo dojde-li k jejich přerušení, vzniká lymfatický otok – lymfedém. Dojde-li k městnání lymfy v důsledku přeplnění žilního a lymfatického systému u chronického onemocnění žil, vzniká otok, který nazýváme flebedém nebo flebolymfedém.

Průběh léčby

Úvodem do péče  na našem pracovišti je lymfologické vyšetření, na základě kterého určí lékař – lymfolog, typ otoku a doporučí léčebný plán. Léčebný plán je zpočátku připraven do denních terapeutických bloků, po dobu 1-6 týdnů. Dle stavu otoku dále přechází klient do kontinuální nebo blokové léčby či do sledování v lymfologické poradně. Terapie bývá obvykle dlouhodobá, často celoživotní.

Komplexní dekongestivní terapii dělíme na dvě fáze:

  • Redukci otoku
  • Udržování dosažených výsledků

Terapie se skládá se z těchto metod:

  • Manuální lymfodrenáže a přístrojová presoterapie
  • Komprese končetiny
  • Lymfo-taping
  • Dechová a rehabilitační cvičení 
  • Farmakoterapie 

V případě potřeby výrazně zredukovat objem oteklé části těla, mohou být do léčby zařazeny také chirurgické postupy. Další, nezbytné součásti terapie představují léčba případných bolestí postižené končetiny, zad a podobně redukce nadbytečných kilogramů - jedna z podmínek úspěšné léčby lymfedému (pokud je Váš BMI vyšší než 30, náš nutriční terapeut Vás naučí skládat redukční jídelníček) léčba přidružených kožních onemocnění např. mykóz nehtů, ekzémů atd.

Efektivní léčba lymfatických otoků není možná bez aktivní spolupráce nemocného!

Úspěch terapie závisí na Vaší domácí péči a dodržování preventivně-léčebných opatření. Zodpovědnosti se, ale nemusíte obávat. Naši lymfoterapeuti, kteří představují špičku v oboru, mají pro Vás připraven systém předávání teoretických a praktických informací a postupně Vám pomohou naučit se pečovat o své zdraví.

Objednávání

Na lymfologické vyšetření se objednávejte na tel. 221 620 214 - 215.
K vyšetření přineste doporučení od praktického nebo jiného ošetřujícího lékaře.
Smlouvu máme s pojišťovnami :
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ,  POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA, VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA, ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA A POJIŠŤOVNA ŠKODA.